Cinematographic facade

  • Location Brussels, Belgium
  • Status Ongoing 2008
  • Client Breevast / Immobel

Met de inbreng van een nieuw programma op de site zullen beide gebouwen ook deel gaan uitmaken van een nieuwe enscenering: daarom is het niet onbelangrijk dat de instandhouding van de patrimoniale waarde van deze bouwkundige lichamen ook ruimte toelaat voor een verdere evolutie van de site. In plaats van een wedijverende opstelling van het gerenoveerde ten opzichte van het nieuwe dient eerder uitgegaan te worden van een continuiteitsprincipe. 

 

De langgerekte aaneenschakeling van de strookvormige gebouwen D&F en C en hun symmetrische opstelling ten opzichte van de Congreskolom zijn de fundamenten van de bestaande stedelijke compositie. Beide gebouwen vormen de wanden van deze stadsruimte en bieden een scène die zowel de ruimte aan de Congreskolom als de ruimte aan de Pecheretuin/esplanade omkadert. Zij vormen voor de toeschouwer een stedelijk panorama.

 

Dit stedelijk panorama zal de nieuwe ontwikkelingen op de site inleiden, meerbepaald het uitspringende corpus-gedeelte van gebouw D&F en C. Dit is het meest markant horizontaal register van de gevel omdat deze zich bijna over de gehele omtrek van beide gebouwen uitstrekt, zowel aan de kant van de boven- als van de benedenstad. De voorgestelde ingreep op dit stedelijk panorama is een twee-dimensionele interventie die men best vergelijken kan met een verhaallijn die zijn prelude vindt op de hoek van de westgevel van D&F grenzend aan de Financietoren en zich van daaruit verder zuidwaards ontwikkelt. Die ontwikkeling zou zich volgens het continuiteitsprincipe op dezelde as doorzetten in de bovenbouw van gebouw C. Omdat het hier juist om een sequentiele evolutie gaat zal deze ingreep hier verder beschreven worden als ‘cinematografische façade’.

Close
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
Black-pixel
  • Play
  • Fullscreen